Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de andere (—) contactveeren van de drukknoppen. Wordt er nu op een der drukknoppen gedrukt, dan wordt de stroombaan door dezen drukknop gesloten, zooals uit schema ge¬

makkelijk is te

is

volgen. In fig. 44 hebben wij het schema van een zelfde soort van installatiedochnu voor drie drukknoppen geteekend.

In fig. 45 is het schema voor een

schema voor een

Fig. 44.

schelleidina aeteekend, waarbij bij het

onschellen een antwoord terua aeaeven kan worden. Wordt

bijv. op den drukknop rechts gedrukt, dan belt de schel links;

Fig. 45.

door het drukken op den knop links, schelt de bel rechts, waardoor te kennen wordt gegeven, dat het signaal begrepen is; uit de fig. is de stroomloop gemakkelijk na te gaan. In

hg. 4b zijn in de stroombaan eenige schellen achter elkaar geschakeld, zoodat het alarm gelijktijdig in verschillende vertrekken

gegeven kan worden. In fig. 47 zijn

Fig. 46.

eenige schellen parallel geschakeld; in dit geval moet de

batterij sterker zijn daar iedere schel stroom verbruikt; om

Sluiten