Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Morseknop of drukknop werkt op dezelfde wijze als een drukknop voor een schelleiding : ze dient voor het sluiten van den stroombaan voor den oproepstroom, om daardoor de op het ontvangstation aangebrachte schel in dienst te stellen.

Is een tweede hoorn aangebracht (dubbele hoorn), dan

dient deze slechts voor het betere hooren, heeft op het mechaniek voor het toestel verder geen invloed en is daarom ook aan een vasten haak opgehangen.

Het telefoontoestel wordt in verschillende vormen in den handel gebracht; wij zullen hier slechts de meest voorkomende bespreken. In fig. 61 is een klein toestel, de z.g.

Fig. 65.

Fig. 66.

m'crotelefoon, welke in het bijzonder geschikt is voor het inschakelen in een bestaande of in een nieuwe schel- of nummerbord-inrichting, aangegeven; zoowel de hoorn als het «preektoestel (microfoon) zijn tot één toestel vereenigd, terwijl in het handvat een schakelaar (knijper) is aangebracht:

Sluiten