Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 79.

deze draaiende beweging wordt in de ankerwikkeling een stroom opgewekt, welke voor de werking van de telefoon wordt gebruikt. Deze inductor geeft betrekkelijk sterke stroomen, zoodat hij een groote batterij voor telefooninrichtingen, welke een uitgebreid net noodig hebben, vervangt.

In fig. 78 nu is aangegeven de inwendige schakeling van een telefoontoestel; wij zien, dat aan de klem L de heenlijn

i 1

is aangesloten; tusscnen de klemmen EK en W2 is de batterij, bestaande

uit drie elementen (somtijds ook twee) geschakeld ; I het middelste element is met de negatieve pool aan de klem MZ gelegd. Zijn twee elementen ingeschakeld, dan doen zij dienst voor ' de microfoonketen, zijn drie elementen ingeschakeld, dan doen zij

dienst als schelbatterij. In het toestel is verder aangebracht de haak h, waaraan de microfoon M hangt, de schakelaar s met de contacten 1, 2 en 3, de schel S, de inductiespoel Sp, een smeltstuk s.,, en de schakelaar of drukknop 5, met de contacten 1—2 en 3 voor het inwerking brengen van

de schel.

$ • Het in dienst stellen

fvan de telefoon. Wil

nu net station d net station A opschellen, dan drukt B op het drukknopje (zie fig. 78), zoodat het contact 1 met 2 ingeschakeld, het

contact 3 (schakelaar 'sj) uitgeschakeld is; de stroom gaat dan van uit batterij B, door

de verbindingsleiding naar klem EK van A hier over contact 1 en 3 van s door

!) Den lezer wordt aanbevolen het schema van het toestel B, evenals dat van A te teekenen en de verschillende stroombanen in kleuren op te teekenen.

Sluiten