Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenals bij den electrischen schelaanleg is het hier ook aan te bevelen een schema van de installatie te teekenen, voordat met het leggen der leidingen wordt begonnen. Als voorbeeld kunnen wij dezelfde schema s nemen als onder 7 besproken.

20. Onderdeden voor een kleine verlichtinsginrichting met elementen. 4 elementen; 1 batterijkastje; 1 wandarm met nieuwzilver reflector; 1 gloeilamp van 4 Volt (1 NK/-); 1 uitschakelaar; 20 Meter leidingsdraad dik 1,2 mM. Natuurlijk kan de batterij gelijktijdig voor de electrische scheiinrichting dienen.

HOOFDSTUK IV.

ELECTROMOTORENBEDRIJF.

tl \T 1 rtTrafatl \ran ctronm aan kleine electro-

Zl, vuur iicl ievtitu —

motoren tot 1/10 P.K. zooals in fig. 96 aangegeven, leenen zich het best accumulatoren. Deze kleine

motoren worden gebruikt voor net aandrijven van kamerfonteinen, naaimachines, automatische figuren voor uitstalkasten, kleine kamerventilatoren, enz.

De stroomtoevoerleiding wordt op de aangegeven manier aangebracht en voor het inschakelen wordt een schakelaar gebruikt; voor het aandrijven wordt ge-

onn snaar tOeQCD3St.

wuwuiijix ww* - *

fig. vo. Voor de inrichting van deze motoren

benevens het aansluiten van de leidingen wordt door de fabriek een schema bijgeleverd.

Sluiten