is toegevoegd aan uw favorieten.

Een blik in het verleden, of, Het Juvenaat "H. Hart" te Bergen-op-Zoom 1900-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatregelen te nemen om tot de stichting over te gaan.

O O o

liet onwrikbaar vertrouwen van Pater Delion bleef niet onbeloond. De voornoemde overste herstelde en zou na eenigen tijd zijn gewichtig ambt naar behooren kunnen bekleeden.

Intusschen gingen de twee aangewezen Paters allereerst zorgen voor geldelijke middelen, want Pater Dehon was niet bij machte zijne geestelijke zonen te ondersteunen ; al zijn fortuin had hij reeds ter beschikking zijner Congregatie gesteld. Gedurende drie maanden gingen zij nu bij bekenden en onbekenden aankloppen om een offertje voor de nieuwe stichting.

Alleen zij, die ooit voor werken van liefdadigheid giften hebben ingezameld, kunnen begrijpen hoeveel opoiïeringsgeest er vereischt wordt om de hand naar eene aalmoes uit te steken. God zegende hun arbeid en weldra waren zij in het bezit van ccn kleine som gelds, die hen in de gelegenheid stelde om de stichting

O 1 o O O

te beginnen.

C? \

Nu moest eene geschilde plaats gevonden worden en

O 1 O

ook hier kwam God op eene zichtbare wijze ter hulpc.

Tegen het einde van November arriveerden de twee Paters te Hergen-op-Zoom, waar zij door eene achtbare familie welwillend werden ontvangen, die zich aanstonds bereid verklaarde hen ter zijde te staan. Een klein burgerhuis in de Wouwscbcstraat werd gehuurd. Na ecnige dagen vestigden zich de

O O O O }

Paters voorgoed te Hergen-op-Zoom. Terwijl het huis, dat meerdere jaren onbewoond was geweest, in orde werd gebracht en het strikt noodzakelijke werd aangekocht, genoten zij eene gulle gastvrijheid in het Catharinagesticht. Middelerwijl was de overste van zijn ziekte geheel hersteld en zijn missieleven in