is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoort niet tot het heel moeielijke; de eer, de roem en de glorie komen toe aan Hem die er de eerste opvatting van heeft gegeven.

Heil dus! drijmaal heil! der Congregatie der Broeders van Liefde!

Eerwaarde Vader Generaal! gedoog dat ik U namens mijne Leuvensche gezellen dezen palmtak aanbiede! Hij weze het zinnebeeld der zegepalmen, welke U en uwe geestelijke kinderen daarboven bij den God van Liefde te wachten staan! (Langdurige toejuichingen, terwijl M. Dehaes een sierlijken palm aan E. V. Amedeus behandigt)

V <®W<? van het Jubelmaal.

T0AN dien stond af, was 't bijna niet meer mogelijk ^ nog gansch duidelijk te spreken. De geestdrift was zoo algemeen, de opgewektheid zoo groot, dat er haast geen stilte meer te bekomen was : hier werd met begeestering gekeuveld over den srtijd voor het vrij onderwijs, daar klonk het refrein van een strijdlied, kortom, die meer dan vijf honderd christen ha ten gaven openlijk uiting aan hun krachtig leven.

M. Ghyoot, van Brugge, maakte nog in 't algemeen den lof van de scholen der Broeders van Liefde, allen aanwakkerend om voor den bloei van die scholen te ijveren al de dagen van hun leven.

Maar de gevoelens der redenaars waren zoozeer dezelfde als die van hunne aanhoorders, dat hunne woor-