is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ontstaan en groei, de aanwijzing van de vruchten der school, de dank aan de Broeders, de bede om zegen voor hen en hun werk, het vertrouwen in de toekomst en de sluitende huldezang, — alles heeft de toonzetter bewerkt op eene wijze, die duidelijk hooren laat hoe innig diep hij zelf de gewaarwordingen heeft gevoeld, welke door de woorden dienden uitgedrukt te worden; zijne muziek is daarenboven eene getuigenis van grondige technische kennis en van degelijk gevormd opvattingsvermogen.

» Ook verwekte de uitvoering, onder het bestuur van den toondichter zeiven, een storm van geestdriftige toejuichingen. »

*

* *

We kunnen niet anders dan het vleiend oordeel van dat dagblad onderschrijven. De indruk dier zangen, uitgevoerd door vrienden welke er allen de beteekenis van meevoelden, was dusdanig, dat er verscheidene minuten verloopen moesten eer de geestdriftige opgetogenheid voldoende gestild was om gehoor te kunnen verleenen aan de feestrede, welke er op volgen moest.