is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma Canisius-feesten, Nijmegen, 6-9 september 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Christendom staat vóór hen, niet meer als een in de lucht hangende theorie of sociaal stelsel, nog minder als een mythe, maar als een werkelijk tastbaar feit, — als een gebeurtenis, zoodanig gelokaliseerd, zoo echt geïllustreerd, dat zij er een onuitwischbaren indruk van meenemen. De Christus wordt aldus tot de menschen gebracht niet als een irreëele, wazige, wonderlijke, en alzoo onwaarschijnlijke persoonlijkheid, maar als een mensch uit Zijne omgeving opgegroeid, als een mensch, die tegelijkertijd God was,

Gezicht op de Cenakelkerk, klooster der bruiden van 't H. Sacrament, pastorie en klooster der Paters van Maria's Gezelschap

maar aan W ie de Goddelijkheid niet belette ten volle mensch te zijn, die zoon was van een bepaald volk, van een bepaalde familie, uit een bepaalde landstreek. Hij handelde, leefde, sprak, gebaarde als de menschen uit Zijne omgeving. Niets kan natuurlijk zoozeer den Christus=persoon in Zijne menschheid verklaren, als de omgeving van den Christus.

Wanneer zal de Heilig^Land^Stichting voltooid zijn? Nooit! Men bouwt er steeds door. Zoolang er in den Bijbel een voorwerp, een gebruik, een werktuig genoemd wordt, dat nog niet op de Heilig^Land-Stichting te be* zichtigen is, is de Heilig^Land^Stichting niet voltooid.