is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koop en verkoop - Huur en verhuur - Administratie en taxatie van nnmDfünrio rrnprifirpn Assurantiën.

v_y 111 uvi vnviv w--

waaraan de stad, vooral in de middeleeuwen hare opkomst

te danken heeft.

De bijnaam „martel hamer" werd hem gegeven om de geweldige kracht waarmede hij zijne vijanden „als onder

den hamer" verbrijzelde.

Pepijn de Korte (741—768) zoon van Karei Martel, vereenigde de verschillende rijken der Franken, als Austiasië en Neustrië tot één rijk en deed zich in 752 te Soisson met verlof van Paus Zacharias kroonen tot koning van het Frankenrijk. Het geslacht der voormalige hofmeijers werd nu tot een koninklijk geslacht verheven ; de vorsten van dit huis worden Carolingers genoemd.

Groep 8.

SINT LAMBERTUS,

begeleid door zijn opvoeder den H. LANDUALDUS uit Bilsen, omgeven door een groep van 12 knapen-

Voorgesteld door de Vereeniging „Recht en Orde".

St. Lambertus was Maastrichtenaar van geboorte. Zijne ouders, graaf Aper van Maasland en Herisplendis, hadden hunne woning inde buurt van O. L. Vrouwekerk. Zijn opvoeder was de H. Landualdas uit Bilsen.

Bisschop en raadsman van koning Childerik 11 van Neustrië, werd hij bij diens dood, door den hofmeijer Ebroim afgezet van zijne waardigheden. Hij keerde nu naar zijn geboortestad terug waar hij in 669 of 670 als de 20e Bisschop den zetel beklom. Toen hij in het jaar 709 te Luik aan Pepijn van Herstal, diens ongeoorloofde verhouding tot Alpaïs had verweten, werd hij door Dodo, een broeder van Alpaïs, vermoord. Zijn lijk werd in eene schuit de Maas afgevoerd en landde ongeveer ter plaatse waar nu te St. Pieter de St. Lambertuskapel staat.

Groep i).

SINT HUBERTUS,

(patroon der jacht) omgeven door een jagerstoet en

gevolg.

Voorgesteld door de „Unitasclub

KEYZER-ANDRÉ : : STEENKOLEN