is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rond het Graf van St. Servaas.

I. Aan Maastricht.

Tooi U weer in kleed van weelde,

blinke weer uw gouden tijd,

Stad, die hemelsch schijn omstreelde,

laat uw luister lichtend beelden dat gij Koninginne zijt.

Heil'gen met het kruis van vrede mijm'ren door uw stratenschoon : 't keizerzwaard springt uit de scheede mannengroet wuift juichend mede :

Stijg op uwen stedetroon.

Heden viert men uwen koning,

die in 't stof der eeuwen rust;

Onze liefde zij zijn kroning,

Stralen glanzen om zijn woning!

Eer aan Sint Servatius!

DE HEILIGEN.

II. 1. Tempel van Sint Servaas gebouwd door de H.H. Monulphus en Gondulphus: Geloofssymbool.

Servatius lag te rusten langs eenen grijzen weg,

waar lentewinden kusten meidoren-witte heg;

tot langs de groene wegen een allelujah klonk;

in breeden, blijden zegen de gouden zonne zonk.

Zij hulde in gulden stralen een forschen, fieren dom,....

nog komt het licht verdwalen waar 't eeuwen lang verglom.

De heil'gen zijn begraven naast hunnen grooten Heer ....

Wie roem hun stede gaven,

Hun stede breng' hun eer !