is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O lustig land der middeleeuwen : Bloeie uw leven ;

hef weer uw kunst,

rijk van Gods gunst wijdend omgeven, O zonnebrand der middeleeuwen !

Uit 't lang verloren schoonheidsland trekt in den vollen zonnebrand een maniienrij nog eens voorbij.

Het leven straalt zoo zomer-schoon rond eene jonge keizerkroon : Aan God en land,

Hun hart en hand !

Zegen des heil'gen sterke nu weer, Stale ons hemelstrevend begeer, Ons is het leven, ons is de strijd. Leven is liefde, liefde verblijdt.

Tooi U weer in kleed van weelde, blinke weer uw gouden tijd,

Stad, die hemelschijn omstreelde, laat uw luister lichtend beelden dat gij Koninginne zijt.

Heil'gen met het kruis van vrede mijm'ren door uw stratenschoon: Glorie is een hemelsch loon.

SLOTZANG.

Servatius' tempel leert, in het leven van Sint Servaas, ons aan Christus te te wijden.

Nu vliedt in de opene tijden het ijlende leven heen ;

één rijst er blij in het blauwe, de eeuwige denker van steen.