is toegevoegd aan uw favorieten.

Drieërlei grootheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen; bijtende ironie en diep medelijden, gebiedende logica en medeslepende poesie. Van daar ook al die

U\ZiJn StÖ^diede schillende toestanden van zijne ziel getrouw weergeven. Die stijl is heftig bij

de 122 dM-tW^; ka,m bij de verze^erdheid des geloofs. Beurtelings ngt zijn taal zich tot al onze

haitstogten en gevoelens. Tot droefheid stemt hii tot

bewondering dwingt hij; tot vrees jaagt " ons ' to

vreugde en hope wekt hij ons op. Neen, z|n woorden

yn met maar de uitwendige tekenen vat zTe '!

dachten, de geschreven noten worden toonen gevlodd

van de snaren zijner ziel, die ons hart doef trillen

«ÏSf" -;.E" 'T1 ■"=-

stijl van Pascal in de „Pensees" .1 iI;werf','lur'1„,,1', keurig en onwelluidend is, en dat hij te gelijk een zeer

hddPï WatTt611 T SleCht m0del Van we'sPrekendi m Cei'Ste aanSaat; men vergete niet den

C oTt deel" ••°eStand', ^ We,keD de "J>emées" T00r een »root deel zijn nagelaten; en wat het tweede betreft

mochtT 18 ^ T toeSevoegde opmerking, dat wie' mocht beproeven zulke beroemde mannen na te volden

zonder een genie als zij te bezitten, slechts hunne fouten

makenTsif'Ver T ^ beIac,lp]iJke" «tijl eigen zou ( ). iermede instemmende zegt Havet (85^ dat

Pascal voor den stylist het uitnemend JtooSeldU, mt

men hem bestudeerende zich voorateüp voif* 11-

en niet Pascal ,e aijn,.

dat ook zijn stijl niet volmaakt is, en dat de bewering „il y a de tous les styles dans le style de Pascal (86) of »ce n est pas un seul style, mais tous les styles- (87) aan overdrijving lijdt, en niet letterlijk mag worden opgevat

Ook deze mensch toch, hoe voortreffnlüL •

opzicht, had zijne gebreken, en daar deze, gelijk'bij zulk