is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bovengenoemd boek): „Er moeten litterarische en psychologische wonderen in Israël plaats gehad hebben, die althans niet minder in strijd zijn met rede en ervaring, dan één van de natuurwonderen van het Oude Testament. Het is daarom vooral de vraag, of de critische wetenschap ten opzichte van Israël te vertrouwen is, omdat zij nog zoo ontzettend veel problemen onopgelost laat, haar theorie in zichzelve zoo weinig plausibel is en zij tot heden niet in staat is geweest, zonder geheel eenige, bovennatuurlijke openbaring te verklaren: „de oorsprong van Israëls godsdienst, het diep zondebesef, het geheel eenig zelfbewustzijn, den geest van het profetisme en de verwachting van een Messias," enz. enz. omdat zij het ontstaan van het Christendom tot heden volstrekt niet heeft kunnen begrijpelijk maken, en omdat zij ten slotte het geheele begrip van Openbaring opheft, dat, als het kenmerkende voor Isiaël, recht heeft, vóór alle dingen opgehelderd te worden. Wij vertrouwen de critiek niet, omdat zij het volk van Israël vernedert tot den rang van een gewone natie en Israël zelf er aanspraak op maakt, als de profeet onder de volkeren, met bizondere onderscheiding behandeld te worden.

II. Beginnen wij met te zeggen, dat de critiek niet te vertrouwen is, omdat haar oorsprong niet deugt, hare verklaringen niet voldoen en het volk van Israël een geheel eenige beschouwing van zijn historie eischt, we gaan verder en zeggen, dat we evenzeer het dogmatisme verwerpen van Dr Kuyper en van de Christelijk Gereformeerde richting. Wij vinden het vooreerst gevaarlijk, de hypothese vast te houden van een letterlijke, mechanisch-organische inspiratie der autographa des Bijbels, op grond van het Apostolisch getuigenis en het oud-kerkelijk inzicht, omdat: a. dit getuigenis niet op den geheelen Bijbel kan slaan, daai deze nog niet bestond in de tegenwoordige gestalte; h. omdat Jezus Christus zoo vrij was tegenover de letter van het Oude