is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meente Hoewel deze bewering reeds oud is en dezelfde beschuldiging is ingebracht tegen de stellingen van liothe, in zijn „Zur Dogmatik" uitgesproken, is het noodig het oude bezwaar te herhalen , daar het referaat van Ds. Zeydner een opkomende generatie van predikanten gesteld heeft voor vragen, die het oudere geslacht van theologen reeds vroeger voor zichzelf heeft moeten oplossen De ethisch-critische theologen hebben 'met de modernen ontzettend veel gemeen. Zij erkennen met de modernen het volle recht der wetenschappelijke critiek (Zeydner, brochure, pag. 25.); Z1J splitsen met de modernen het Oude Testament in historisch-litter. en geestelijk-godsd. inhoud, om vrij te zijn tegenover de geschiedenis en de idee te kunnen behouden (pag. 2); zij erkennen met de modernen de beteekeuis van de zoogenaamd historische methode, volgens welke voor Israël geen uitzondering mag gemaakt worden onder de volkeren der aarde (Prof. Yaleton, „C. en het O. T.", pag. 12.); zij passen met de modernen op de heilige historie dan ook vrijmoedig toe de leer der evolutie (Zeydner, brochure, pag. 6—9.); zij aanvaarden met de modernen, althans voor het O, T., de meeste wetenschappelijke resultaten (Prof. Wildeboer, voorrede „Letterkunde des O. V.", pag. 4.); zij zijn met de modernen consequent in hun wetenschappelijke argumentatie, en zeggen, dat dezelfde critiek moet worden toegepast op het N. T. (Zeydner, brochure, pag. 21.); zij zijn het met de modernen eens, dat men van niet één woord kan zeggen: „Zóó juist, en niet anders heeft do Heer gesproken!" (pag. 16.); zij verliezen dan ook met de modernen alle uitwendige autoriteit (pag. 18.); zij zeggen met de modernen: „De inwendige autoriteit van den H. G. beslisse' (pag. 22.) en verklaren, al is het met een zucht. „Wil men dit subjectief noemen, mert doe het vrij" (pag. 22.). Met de modernen erkennen zij de volle beteekeuis van het subjectivisme.