is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moderne wetenschap nu, beneemt mjj het vertrouwen op den Bjjbel. Ik ben het volkomen ééns met Prof. van Leeuwen, als hij zegt (Voorrede, „Palestina, het land der Aartsvaders"): „De critische quaestie raakt directelijk de historische wortelen van het Christendom, d. i. van het Evangelie van Jezus Christus en Zijne apostelen." — Erken ik, met Ds. Zeydner, het volle recht der wetenschappelijke critiek in haar volle consequentie, dan zijn alle Bijbelsche wonderverhalen wetenschappelijk, — d. i. feitelijk, — onzeker.

Is, op dit standpunt, het bestaan van Abraham wetenschappelijk onzeker, ja, zelfs zeer twijfelachtig, — dan spreek ik niet moer met zekerheid over zijn oft'er, tegenover de gemeente, die alleen aan historie hecht. Is de Engelenzang wetenschappelijk onzeker, ja, zelfs zoor twijfelachtig, — dan spreek ik niet meer met zekerheid van het: „Eere zij God in de hoogste Hemelen!" tegenover de gemeente, die alleen aan historie hecht. Is de Hemelvaart van Christus wetenschappelijk onzeker, ja, zelfs zeer twijfelachtig, — dan verkondig ik niet ineer met zekerheid het bericht, dat Christus is ten Hemel gevaren, tegenover de gemeente, die alleen aan historie hecht. E11 dit oordeel geldt alle wonderverhalen des Bijbels. Zijn, op dit standpunt, alle wonderverhalen des Bijbels onzeker, ja, zelfs zeer twijfelachtig, — dan spreek ik niet meer met zekerheid over eenig wonderverhaal tegenover de gemeente, die alleen aan historie hecht.

Nu geloof ik eenmaal in Christus als de hoogste Waarheid en door Hem aan de Bijbelsche traditie, en daarom kan ik, als geloovige, de moderne wetenschap niet erkennen. Tegenover een gemeente, die aan historie hecht, wil ik alleen den Bijbel verkondigen, als ik, op grond van Christus, kan gelooven aan de objectieve autoriteit van de Bijbelsche traditie, aan het uitwendig gezag van de heilige historie.