is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nach 1800 Jahren irgend welcho besondere Bedcutung zu sichern! Dass er mit sich selber konnte, wie er wollte, dass er ein Neues schuf, ohne das Alte zu stürzen, dass er die Menschen fiir sich gewann, indem er von seinem Vater kiindete, dass er ohne Schwarmerie begeisterte, ohne Politik ein Reich aufrichtete, ohne Askese von der Welt befreite, ohne Theologie ein Lehrer war, inmitten einer Zeit der Schwarmerei und Politik, der Askese und Theologie, das ist das grosse Wunder seiner Person, und dass er, der die Bergpredigt gesprochen, sich im Hinblick auf sein Leben und Sterben als den Lrlöser und Richter der Welt verkiindete, ist das Aergerniss und die fhorheit, welche aller Yernunft spotten." Dit is creatuurvergoding, dit is heidendom. Wanneer men, op den éénen regel, als wetenschappelijk man zegt: Geen wonder te kunnen erkennen, omdat een wonder 'de gansche wetenschap in duigen zou doen vallen, dan is het absurditeit, oneerlijkheid, verkrachting van zijn wetenschappelijk geweten, één regel verder, als man des geloofs, in Christus als historische persoonlijkheid zulk een groot wonder te erkennen, dat men hem voor Verlosser der wereld, en Rechter van hemel en aarde durft te verklaren. Wanneer or ooit een historische Wereldrechter op aarde geweest is, dan kan er moer gebeurd zijn. Deze hypothese des geloofs moet immers de geheele critische wetenschap omverwerpen. Zóó speelt men met woorden en bedriegt zichzelven.

III De ethisch-critische theoloog pleegt pia fraus tegenover de orthodoxe gemeente, die alle subjectivisme verwerpt en geen waarheid erkent, of ze moet gegrond zijn in de heilige wonderhistorie des Bijbels. wanneer hij zijn persoonlijk geloof geeft in objectieve Bijbelverhalen, en daarbij zijn daad verontschuldigt met een verkeerde apologie, als Harnack geeft, wanneer hij zegt („Das Christentum und die Geschichte," pag. 17). „Der schlichte Bibelleser soll nur fortf'ahren, die Evangeliën so zu lesen, wie er sie bisher gelesen hat ; denn auch der Kritiker vermag sie schliesslich nicht anders zu lesen. + Was jener für ihren eigentlichen Kern und Treffpunkt halt, das muss auch dieser als solchen anerkennen." Dit is even verkeerd, als wanneer een ethisch predikant in een ultra-orthodoxe gemeente*de gereformeerde dogmatiek zou prediken, omdat ze veel waarheden bevat, die hij kan beamen, en de gemeente alleen door zulk een predikatie gesticht wordt. Dan is het beter, in een land, waar godsdienstvrijheid is en waar niemands geweten behoeft