is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nieuwe leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van troost of vrede, geheel op zich zeiven staande getuigenissen , losse brokstukken des waren levens, zonder wezenlijk en blijvend verband. De nieuwe en de oude mensch komen in bun zijn en doen beurtelings te voorschijn, en al storte de eersle over den laatsten soms bange weeklachten uit, het komt daarbij tot niets dat voleind mag heeten, er is bij hen geen duidelijke en vaste wording des nieuwen levens zichtbaar; er kan bij hen van geene overwinning van den ouden mensch en van oude zonden en gewoonten in de kracht van Christus sprake zijn. Daarop komt het aan, niet dat wij weten, dat de Heilige Geest aan en in ons werkt, maar dat bij blijvend bij ons woning make, dat Christus in zijne kracht inwone in onze harten. Waar dit niet erkend wordt, bestaat het gevaar, dal opgewekte zielen zich aan een enkel afwisselenden toestand van licht en donkerheid, van vrede en onrust gewennen. Zulken komen dan ook bij misverstand van Kom. 7 en andere plaatsen, lichtelijk lot de overtuiging, dat hun op- en nedergaan geen ongunstig verschijnsel, maar iets regelmatigs in dezen staat van voorbereiding is, wegens de ons nog immer aanklevende zwakheid des vleesches. Dat deze beschouwingswijs of liever deze toestand onder geloovigen overal gevonden wordt, behoeft nauwelijks opzettelijk vermeld te worden. Ook behoeft het geen betoog, dat deze staat van zaken velen vertragen doet, dat het getuigenis aangaande de kracht van het Evangelie er tegenover de wereld door verzwakt wordt en dat door zulk eene gesteldheid der belijders des woords alle arbeid