is toegevoegd aan uw favorieten.

"De mensch van Gods geslachte"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven, een denkbeeld tracht te vormen. Zelfs dat ons denkvermogen zich daartoe buigt en leent, getuigt van die bevoorregting; daarin nog wederom ontdekken wij een bewijs voor het onvernietigbaar Goddelijke in den mensch, waarmede alle twijfel wegvalt of er onsterfelijkheid bestaat, en dat ons, overtuigd en aanbiddend, doet uitroepen: «Ja, er is een God, er is een voortbestaan, er is voortleving: wij zijn, en zullen zijn!»

Deze denkbeelden, in verband tot den alouden twijfel over Gods bestaan, over schepping en onsterfelijkheid, vindt men uitnemend beschreven in de Urania van Tiedge, en gaven mij de volgende regelen in de pen.