is toegevoegd aan uw favorieten.

De minusprobalismo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Praeterea Maior nostra propositio, quae est: Reiciendnm videtur systema mom te quod pro viribus impugnavit S. Alphonsiis ; Maior nostra, inquam, aliquatenus confirmari videtur ex eo, quod priusquam latuni est „decretum super Dubio, an constet de Virtutibus in gradu heroico," przeter alias quaestiones systema moralc S. Doctoris speciali examini fuit subiectum. lam, uti Acta Causa: Beatificationis ferunt, Decretum erat latum super „nihil een se; ra dignum," iamque discussa; erant heroicae Alphonsi virtutes. At nihilominus, iussu 1'ontificis, nova instituta fuit Positie super virtutibus, et quidem super Prudentia, non quoad istius virtutis txercitium, sed ob nonnullas rcgulas moritm, in eins operibus contentas. IIine, praeter alias quaestiones particulares, ad severiorem trutinam revocata fuerunt speeiatim Systema morale, et doetrina de consuetudinariis et reeidivis. Quibus peractis, Pius VII solemniter declaravit de virtutum gradu heroico constare.

Ouae omnia si perpendimus simulque animo meminimus, systema morale ad universam pertinere theologiam moralem, minime admitti posse videtur, S. Alphonsum, Doctorem dico tot tantisque illustratum praeconiis, falsum systema docuisse, impugnasse verum. Atque hisce, quae in ratiocinii nostri vtaiort propositione enuntiavimus, probatis atque stabilitis, ad propositionem minoren/ probandam iam gressum faciamus.

Probatur Minor: S. Alphonsus pro viribus impugnavit probabilismum.

Minorem propositionem probaturi praevie notatum volumus, nos praescindere a qmestione, quonam pr;eciso tempore S. Doctor probabilisnumi oppugnare co perit, id tamen affirmantes, ipsum saltem ab anno 1762 illiul systema reiecisse atque in eo impugnando multuni fuisse. !)

1) S. Alphonsus mtnquam fïrmiler probabilismo adhaesit illudque systema ex obedientia potius quam ex aniii.o sectatus est ; quod adeo verum est, ut S. Doctori anno 1756 in summo vitre periculo versanti id unum timorem iniceret, quod prohal)ilismo fuerat patrocinatus. ,,Anno 1756 --- ita enarrat Melchionna qui rem coiam viderat atque audierat — Beatus noster Pater intra hebdomadam maiorem mortifere aegroiaverat. E morbo quum paulisper convaluisset, tota nostra Nucerina familia eum gratulabunda convenit. Tune vero Alphonsus sic locutus est: „In summo hoe vitse periculo adductus nihil erat quod me> inquietum atque