is toegevoegd aan uw favorieten.

De minusprobalismo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

censura digna iiiflicata sit. Id negandurr esse dico, quia sensus eiusmodi iudicii, uti docuerunt Benedictus XIV atque S. C. Indicis, id solutn importat, opinionem aliquam summum non esse reprobatam ; quod sane non sufficit, ut illico practice probabilis dicatur. lam vero, S. Congregationem I'oenitentiaria? pr;edicta: Benedicti XIV doctrinée adversari, ncmo dixerit.

Quibus stabilitis, restat nt, quod spectat ad probationes maiotis, respondeanuis : ad priorent, S. Congregationem ad sol urn qusesitum respondisse, et rationem qua confessarius nitebatur, non intendisse approbarc; ad altcram, verba: „habita ratione mentis Sancta: Sedis circa approbationem scriptortim Servorum Dei ad cffectum canonizationis" sensti restrictivo sumenda esse atque ita enuntiari posse: „habita tarnen", seu, „habeat tarnen rationem mentis Sanctie Sedis circa approbationem scriptorum Servorum Dei ad cffectum canonizationis. Mens autem S. Sedis est, ut illa quam diximus approbatio solummodo importet — id ad quod non attendit confessarius de quo sermo est — doctrinam aliquam summum dici posse non reprobatam. i)

Unusquisque eam qua; ei magis placuerit opinionem eligat. Sufficit nobis demonstrasse, S. 1'oenitentiariae respunsum ea interpretandum esse ratione, ut ex eo non possit deduci, omnem opinionem quam S. Sedes nulla censura dignam declaraverit, eo ipso esse practice probabilem.

Xeque opponas, posita altera Decreti interpretatione, o Mines S. Alphonsi opiniones, et consequenter etiam probabilismi doctrinam in primis disscrtationibns a S. Poe ton propugnatam esse practice probabilem. Consequens debet negari; siquidem doctrina probabilismi, utpote qua: a S Antistite derelicta atque in posterioribus operibus impugnata est, nonnisi sophistice inter S. Doctoris opiniones recenseri potest.

IV. Difficultas: „Innocentius III, inquit Rucccroni, coniugi impotentia laboranti indulsit experimentum triënnale (C. Laudabilcm 5, De Frig.) neque praescripsit videndum primum, utrum probabilior vel saltem teque probabilis esset potentia." 2)

Respondeo I: Retorqueo argumentum. Atqui, neque pra:scripsit

1) Cfr, Jansen, Revue Thomiste, 1903, p. 470.

2) Theol. morDe Consc. proln. 28.

7