is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van eene fraaije verzameling oude prentkunst, bestaande in geëtste en gegraveerde prenten ... afkomstig van een geacht verzamelaar buiten 's-Gravenhage ...; waarvan de publieke verkooping zal plaats hebben ... onder directie van A.G. de Visser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

187 Velde, A. van de, Dezelfde onderwerpen. Fraaije en bedriegelijke kopieën der voorgaande platen.

188 De blinde fluitspeler. Daudet sc. br. fol.

189 • — De slapende hond bij den vervallen muur. A. BarhcU sc. B. 244. Proefdruk v. d. letter.

190 Visscher, Corn. de, St. Engelmond , Evangelieverkondiger in Kennemerland, Patroon van Velzen, n. P. Soutman. gr. fol.

191 -— St. Gangulphus, een der patronen van Haarlem , n. Idem. gr. fol.

192 St. Willebrordus, 1»>" Aartsbisschop van Utrecht, n. Idem., gr. fol.

193 De koekenbakster. Basan 14. Zonder adres. Zeer fraaije afdruk.

19 4 De ratteman. B. 16. Adr. F. de Wit.

195 De heidin. B. 17. Adr. Clemendt de Jonge. Fraaije onde afdruk.

196 Dezelfde. Zonder adres. Zeer fraai.

19 7 J. Merius. R. K. pastoor te Spanbroek, gr. fol. B. 7. Zeldzaam.

198 R. Junius, Herv. pred. in Indië en op de vloot, n. Palamedes. B. 34.

199 Visscher, G., Vazen met ornementwerk, 9 stuks kl. fol. Zeldzaam.

200 Visscher, Jan de, Ongeval Jan Maurits Graaf van Nassau op de brug te Franeker overkomen, met adres van A. en II. de Leth, met de cartouches (d. P. Nolpe) tez. 4 bl. gr. fol. Fraai en zeldzaam.

201 Vorsterman, L., Karei V, Keizer van Duitscbland, Heer der Nederlanden, kniestuk in wapenrusting, met zwaard in de hand, n. Titiaan, adr. P. P. Rubens, gr. fol.

202 Gasp. Duarte, Dichter te Antw. fol. Zeldzaam.

2ö8"Waterloo , A., De groote landschappen in de hoogte, serie van 6

stuks. B. 119 — 124.

J)e landschappen met onderwerpen uit de Mythologie, serie

van 6 stuks. B. 125—130.

205 Wille , J. G., Rust der H. Maagd , n. Dietricy. fol. Zeer fraaije afdruk.

206 De zwervende muzijkanten, n. Idem. gr. fol. Als voren.

207 Wit, J. de, Vanitas, voorgesteld door kinderen bellen blazende. 4°. Vóór het adres van Basan.

208 Wouwerman, Ph., De geitenmelkster. Le Bas sc. kl. fol. Zeer fraai.

209 — De fontein van Bacchus. Moyreau sc. br. fol. Fraaije afdruk met breeden rand, gelijk alle volgenden.

210 Oorlog der hugenoten. Id. sc. br. fol.

211 Het duivenhok van den hoefsmid. Id. sc. br. fol.

212 Het geschenk van den jager. Id. sc. br. fol.

213 De kleine paardenmarkt. Id. sc. br. fol.

214 Stal met paarden van binnen. Id. sc. br. fol.

215 Plundering der ruiters gedurende de burgeroorlogen in Frankrijk

onder Hendrik UI. Id. sc. br. fol.

216 Ruiterwacht. Id. sc. br. fol.

217 Het in brand steken van den molen. Id. sc. br. fol.

218 De nar van het jagtgezelschap. Id. sc. br. fol.

219 De werkplaats van den hoefsmid. Id. sc. br. fol.

220 De hut. Id. sc. gr. fol.

221 De grot van den hoefsmid. Id. sc. gr. fol.

222 De fontein van Venus. Id. sc. br. fol.

223 De liefdadigheid der Kapucijner-monnikken. Id. sc. br. fol.

224 Landelijke bezigheden. Id. sc. br. fol.

225 Zeeman, R., De titel van de gezigten van Amsterdam, met het wachthuis van de heeren van het waterregt. B. 63. Adr. D. Danckerts. Zeer fraaije oude afdruk, gelijk alle volgenden.