is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogue d'estampes historiques et caricatures politiques ..., vente le Jeudi 28 Décembre 1865 ... = Catalogus van eenige belangrijke verzamelingen historie-, spot- en zinneprenten, portretten, ... gegraveerde en zwarte-kunstprenten, teekeningen door ... hedendaagsche meesters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

171 Maurits, Prins van Oranje, met wapen en Eng. onderschrift. 8° £eer zeldzaam.

172 Deze'f^e- kni.estuk in wapenrusting; n. Mierevelt, d.J.Muller, 1608. gr. fol. Fraaije gravure.

173 ïra^ltS' Graaf van Nassau> zittende, in wapenrusting; d. Th. Matham, fol. Van achteren onbedrukt.

174 Momper, J. de, Kunstschilder; geëtst d. A. van Dijck. kl. fol.

i7c -vr Dezdfde; n. Id., d. L. Vorsterman. kl. fol.

76 Napo.eon I, als Keizer, fraaije Eng. gravure, fol. Proefdr. vóo'r alle alle letter, met br. rand.

177 Oldenbarnevelt, J. van, Landsadvocaat, Raadpens, v. Holl. en Westfr •

n. Mierevelt, d. IV. J. JDelff, 1617. kl. fol. ïïn n dezelfde, met de namen der 24 regters. fol.

179 Pappenheim, G. H. Graaf van; n. A. van Dyck, d. C. Galle, adr «/. Meyssens. kl. fol.

180 Pauw, R., Afgezant; n. J. van Ravesteyn, d. Th. Matham, fol. Et-r' ,irVan de> Afgezant; geëtst d. K. Slabbaert. 4«. Zeldzaam.

184 Philips Willem, Prins van Oranje, kniestuk in rijke kleedin"; d. Johan Wiercx, met zijn adres. 4°. 1ste staat.

ia? SeZe!^e' borstbeeld: d- & Hondiwt, 1628. gr. fol. Zeldzaam.

184 l)ezelfde, kniestuk; n. Mierevelt, d. J. Matham, gr. fol. Fraai

en zeldzaam.

185 Roccox, N., Burgera. v. Antwerpen, kunstliefh; n. A. van Duck, d L. Vorsterman. fol.

186 Ruyter, M. A. de, als Vice-Admiraal; n. G. van den Eeckhout, d.

187 Mon*yn> adr- C. Dankertz. gr. fol. 1ste staat. Zeldzaam.

187 ~~~ Dezelfde, als Luit.-Adrairaal, met 8 reg. vers: Indien 't de Jreerelt lust den Zeehelt zelf le zien, enz.; geëtst d. Pauhts van Somer, adr. Clement de Jonghe. gr. fol. Uit F. Muller" s portretverzameling, zie Gat. n». 4623; sedert niet voorgekomen. Hoogst zeldzaam. (No» al afgesneden.) n

188 Sachtleven (Saftleven), C., Kunstschilder en etser; n. A. van Duck d. L. Vorsterman. kl. fol. '

189 Schram, V., Vice-Admiraal; d. J. van Veenhuysen, adr. E. van der

Hooff. gr. fol.

190 Spitiola, A., Krijgsbevelhebber; n. Mierevelt, d. J. Muller. <n\ fol Zeer fraai. 0

191 Thurn, Hendrik Matthias Graaf van; n. Mierevelt, d. W J Delff' 1625. gr. fol.

192 Tromp, C., Luit.-Admiraal; n. J. de Baen, (d. II. Bar».) gr. fol.

193 Tromp, M. H., Luit.-Admiraal; u. S. de Vlieger, d. C. Queboorn, aar. A. v. Waesberge. kl. fol.

194 Tucher, J. A., Krijgsbevelh.; n. P. Thijs, d. A. Voet Jr. gr. fol. Zeldzaam.

195 Visscher, Corn. de, Teekenaar cn plaatsnijder; se ipse del., d. B Audran. gr. fol.

196 Vondel, J. van den, Dichter; buste, d. J. Lulma. fol.

197 Wassenaer, Heer van Obdam, J. Baron van, Luit. Admiraal; n. A. Ilanneman, d. T. Matham, fol. Zeer fraaije afdruk vóór het randwerk

198 Westerbaen, Heer van Brandwijk, J., Dichter; d. C. de Visscher. 8°. Proefdruk voor alle letter. Zeer fraai en zeldzaam.

199 Willem I, Prins v. Oranje; d. II. Goltzius. kl. fol. Uitmuntende afdruk voor het adres.