Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog eens, zo noodzakelijk bewegingen behoren bij iets dat werkelijk leeft, en zo noodzakelijk deze zijn, om te lopen. Heiligheid, niet alleen hebbelijk maar ook daadwerkeüjk, en een toenemen in heilige gehoorzaamheid, waardoor iemand bij het leven gehouden wordt, is, naar onze vaste overtuiging nodig, want zonder deze zal niemand de Heere zien.

En het is niet alleen tot der gelovigen welzijn, maar het is tevens hun noodzakelijke en onafwijsbare plicht, dat zij gaan van kracht tot kracht, totdat zij verschijnen voor God in Sion. ' „Zo zal de rechtvaardige zijn weg vasthouden en die rein van handen is, zal m

sterkte toenemen.

Want hoewel der gelovigen voortgang in heilige gehoorzaamheid, ten gevolge van de vele verhinderingen, onderbrekingen en omleidingen, die hij menigmaal ontmoet van Satan, wereld en inwonend bederf, niet alijd even groot is, toch is „het pad des rechtvaardigen als een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle middag." Hoewel hij somtijds „moede en mat" is, toch zal hij „die de Heere verwacht, de krachten vernieuwen en opvliegen met vleugelen, gelijk de arenden.

Maar ook dit alles komt de gelovige toe van Christus. Want van waar kan onze voortgang in heiligmaking anders komen dan van de hulp des Heiligen Geestes. Onze wandel in heilige gehoorzaamheid en iedere goede beweging in ons, moet zijn in Hem en door Hem, die is de We- en het Leven. Die is het hoofd, uit hetwelk ons alles toevloeit, en de bron van onze kracht en die in ons werkt beide het willen en het werken. „fc>üjlt in Mij zegt Hij, en De in u. Want zonder Mij kunt gij niets doen." „Zo iemand in Mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank en is verdord.

Maar, indien het de bedoeling is van de vraag of deze heilige gehoorzaamheid als de werkende oorzaak van deze heerlijkheid moet worden aangemerkt dan weigeren wij hierop een bevestigend antwoord te ge\en. Want wij kunnen de persoonlijke heiligheid of goede werken slechts aanmerken als hulpmiddelen ter ver-

Sluiten