Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid geen offer. Integendeel: aan het bizondere, aan den vorm niet te hechten is religieuze eisch. Het Leven zelf is god en in zijn onpersoonlijkheid boven alle vormen verheven.

Wanneer het erop aan kwam te kiezen, zou het dualisme van Piato dichter Staan bij de christelijke verkondiging dan deze schoone conceptie. Want Plato wist van de eeuwige waarde van den vorm, die het merk is van de goddelijkheid. En het Evangelie wist van de eeuwige waarde van dienzelfden vorm, als het merk der schepping en dat het niets baat, dat een mensch de geheele wereld gewint, wanneer hij schade lijdt aan zijn ziel, d.i. niet zijn onstoffelijk wezen, maar zijn mensch-zijn als creatuur, zooals zij door de hand Gods werd geformeerd.

Het christendom heeft echter veel meer te stellen gehad met Plato dan met Herakleitos. En daarom doen wij het beste onze derde structuur, die van het christelijk opstandingsgeloof, te stellen tegenover de tweede, die van het grieksch dualisme.

Sluiten