Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben medegewerkt, het beste en schoonste van onze kuituur op te bouwen.

Wat kan er meer van waarde zijn voor het begrijpen en voor de juiste waardeering van onze eigen kuituur dan het kennen van dc ongeëvenaarde geestelijke schatten, die de Grieksche wereld heeft vergaderd en de taal te leeren kennen, waarin deze menschen hebben gedacht, waarin ze de fijnste distinctie van begrippen en gevoelens hebben weten neer te leggen.

Tegenover dit alles zinkt de Latijnsche kuituur geheel in het niet. Alles is daar tweedehandsch. Ja zelfs het hooggeroemde Rorrieinsch Recht blijkt meer en meer, naarmate men meer geschriften terugvindt, naar Grieksch voorbeeld gemaakt te zijn.

Is het niet dwaas, een klassieke opleiding te willen geven, waarbij het Grieksch ontbreekt en alleen het Latijn behouden blijft?

In het belang van deze zaak zal een reeks van artikelen (in enkele bladen, waaronder liet onze,) verschijnen, waarin de beteekenis van de Grieksche kuituur wordt uiteengezet, er. wel: Het Grieksche Epos (Homerus) door Drs. J. C. de Haan, De Grieksche Tragedie, door Dr. O. Damsté, De Grieksche Muziek, door Mr. J. Kunst, De Grieksche plastiele Kunst, door Prof. C. P. Wolff Schoemaker, De Grieksche Geschiedschrijving, door Dr. E. Bessem. Het Grieksche Testament door Dr. J. H. Bavinck en De Grieksche Philosophie, door Prof. Dr. J. Clay.

Wanneer het Indische publiek uit deze uiteenzettingen heeft kunnen begrijpen, hoe groot de aesthetische en moreele waarde is.

Sluiten