Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze, geheel naar eigen conceptie omgewerkt, aan te wenden als fundamenteele waarden voor een eigen nationale kunstuiting.

Hiermede zet het Archaïsch kunsttijdperk

111.

De vroegste statuetten werden in hout of zachten steen gesneden, in klei gebakken, soms ook in brons gegoten. De groote statuaire kunst ontwikkelt zich eerst later. Het is als een gunst der Voorzienigheid, dat dit plastisch zoo uitermate begaafde volk de beschikking had over een materiaal als marmer, waarvan edele soorten in massale formaties op het vasteland, zoowel als op de eilanden worden aangetroffen. Toch hebben vooral de Peloponnesische kunstenaars in het bloeitijdperk van ae Vde eeuw veelal brons als materiaal den voorkeur gegeven.

Van deze bronzen beelden is helaas door omsmelting zoo goed als geen behouden gebleven en zijn wij bijna uitsluitend aangewezen op latere copieën in marmer,. De oorspronkelijke bronsvorm is echter door deze copieën uiteraard vervalscht.

Trouwens ook de nabootsingen van oorspronkelijk in marmer uitgevoerde beeldwerken, vervaardigd in een tijd, waarin het plastisch stijlgevoel zich gewijzigd had, geven slechts een zwakken indruk van de sublieme voorbeelden.

De artistiek meest belangrijke werken zijn uitgevoerd in de klassieke periode, vallend tusschen de terugwerping van de Perzen in 479 v. C. en den dood van P r a x i t'e 1 e s

Sluiten