Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moet niet steeds in onze maatschappij een kern aanwezig zijn, voor wie de immateriee— le dingen meer waard zijn dan de stoffelijke, die het geluk zoekt, waar het te vinden is: in de stille tevredenheid, die het werken in 't belang, der menschheid verleent?

Men leert dat het best door te beluisteren de woorden der edelsten en hoogsten van ons geslacht, de scheppende denkers, die ons de heerljjke gave schonken der wetenschap.

Mag onzen kinderen dan de gelegenheid worden onthouden een bedevaart te doen naar de plekken, waar zij uit haar windselen zich bevrijdde, en in geestelijk contact te treden met die eerste en machtigste helden van den geest?

Dat heet Grieksch leeren.

Sluiten