Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdoend bewijs voor iemands oprechtheid is", zegt Lowell, ,,dat hij zichzelf geeft voor een beginsel. Woorden, geld, alles is betrekkelijk gemakkelijk weg te geven; maar Wanneer iemand zijn dagelijkscli leven en gewoonten opgeeft, dan is het duidelijk, dat de waarheid bezit van hem genomen heeft, wat hij ook moge zijn." Welnu, aanmerkt deze Gralileërs! Wanneer hun Meester verhoogd is en zij op het Feest der eerstelingen tot de volle bewustheid gekomen zijn welk een machtigen ommekeer Hij gebracht heeft in hun uit- en inwendig leven, verkoopen zij hun have en goed en zetten zich neer te Jeruzalem. Hoeveel gaven zij hiermede niet prijs! Zij verwisselden de lachende oevers van het Meer met de kale hoogten van Judéa; de frissche heuvelen van Galiléa met de nauwe, hoekige straten deihoofdstad ; het vrije en vroolijke visschersbedrijf met een leven van tegenstand en ontbering. Eigenlijk was de (ralileër niet recht thuis te Jeruzalem '). Hij had zoo geheel andere zeden. Zijn uitspraak was plat en onzuiver en den beschaafden Jeruzalemmer een reden van spot. Hij wist het wel dat men hem een „botterik" schold (Talmud). Voor de mooie gebouwen, waarmede de Idumeër Herodes, het modekind, de wilde, hartstochtelijke, wraakzuchtige zoon van Ezau. de gunsteling van Rome, ook de gewijde Davidsstad had versierd, gevoelde hij

1) Over het verschil tusschen den Galileër en Judeër zegt Edmond Stapi i.k (Tm Palestine au temps de Je'sus Christ d'apiès le Nouveau Testament, l' Historiën Flavius Josèphe et les Talmud* 3de ed. 1885 p. 117) bondig en waar: „Le contraste des deux penples était aussi frappant que celui des deux pays. Ici, une nature tour li tour riante et grandiose et une population la foi siruple et profonde, aux idees neuves et hardies; lil, un sol aride et désolé et un peuple attaché a ses traditions, ne voulant eonnaitre que la lettre de la Loi. En Galilée les esprits s'ouvraient volontiers aux croyances nouvelles; en Judée toute innovation venait se heurter a 1'absurde orgueil du Jsofer" qui savait sa „Thora" par coeur. Le paysan galiléen, moms instruit que 1'habitant des villes, pouvait cependant faire prenve de beaucoup plus d'indépendance dans les idees et d'un véritable esprit de liberlé. Chez les bourgeois de Jérusalem, on ne trouvait au contraire que routine et préjuges. La Galilée a ete le berceau du christianisme: c'est ?• Nazareth que Jésus a grandi. La Judée ne pouvait dunner naissance q.i'ït un pharisaïsme étroit et a un saducéis.ue sans avenir. La foi antique s'y pétrifiait. Elle est entrée au premier siècle et a Jérusalem dans le moule que lui avaient fabriqué les Scribes et dont elle n'est pas sortie depuis. Nous 1'y voyons encore enfermée aujourd'hui. Les Galiléens etaient laboneux et n'étaient point rêveurs. Leur idéal messianique devait être peu élevé.

Sluiten