Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebt gij den Christus gevonden?

TOESPRAAK OVER JOH. i : 42b,

bi] gelegenheid van het afleggen der Geloofsbelijdenis door eenige lidmaten der Gemeente,

GEHOUDEN IN DE OUDE KEUK TE AMSTERDAM, OP ZONDAG DEN 5'len JANUARI I902,

DOOR

A. J. EIJKMAN,

Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente.

AMSTERDAM,

SCHEFFER & Co. 1902.

Sluiten