Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer nu deze stem tot ons komt, zullen wij haar gehoorzamen ? Ach neen; wij menschen zijn onbesneden van hart, een hardnekkig, wederspannig volk. Wij willen de boodschap wel aannemen, dat de Heere ons wil zalig maken en van allen druk bevrijden, maar wij willen ons niet vernederen, onze kwade gedachten van Hem niet laten varen, wij willen ons in oprechtheid niet aan Hem overgeven, maar liever in onze zonden blijven; want wij zijn bang voor Hem, dat Hij ons te sterk wordt, en dat wij niet meer de man kunnen blijven. Daarom zouden wij liever niet zalig worden, liever bij de vleeschpotten van Egypte blijven, dan in vrijheid onder den Heere alleen staan.

Hoe zal nu de Heere zijn volk tot andere gedachten brengen, opdat zij in Hem zouden gelooven? Want zonder dat zij in Hem gelooven, kan Hij ze uit hun gevangenis niet uitleiden.

Maar ook daarvoor weet Hij middelen en wegen. Hij komt namelijk met een nieuw woord tot Zijn volk. Dit nieuwe woord vinden wij opgeschreven in

Jesaja 40 vers 6—8.

Deze verzen hebben tot inhoud:

I. Eene stem spreekt met den roeper.

II. Hij moet roepen: Dat alle vleesch en met name dit volk, gras is.

III. Dat echter het Woord onzes Gods in der eeuwigheid bestaat.

Laat ons deze drie punten nader overdenken.

Gebed. — Tusschenzang.

Sluiten