Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijk ik verwachtte, nam liet belangrijk debat, dat het Beferaat van Prof. Dr. H. Bavinck op den Landdag van „Bociz" opwekte, een groot stuk van den dag in beslag, zoodat de namiddag reeds voor een goed deel verbruikt was, eer het onderwerp, door mij in te leiden, aan de orde kon komen. Be bescheidenheid, maar ooft het verlangen, dai de voor debat na mijn inleiding niet ontbreken zou, verplichtten mij tot bekorting, zoodat ik van eenige historische inleiding zoo goed als geheel moest afzien en mij in hoofdzaak bepalen moest tot mededeeling van een kettingreeks van Stellingen, waarin ik mijn gevoelen op drie punten, die het vraagstuk der Vakorganisatie betreffen, als in een geraamte, dat het beeld mijner gedachte kon doen kennen, samentrok.

Bie Stellingen zijn sedert door mij gepubliceerd; maar ook na die publiceering bleek het noodig, het toelichtend woord over het vraagstuk in zijn geheel, dat in Bociz' vergadering slechts op een enkel punt bij de repliek gegeven kon worden, niet aan het publieke oordeel, bepaald ook aan het oordeel der broederen, te onttrekken.

Het broederlijk oordeel over mijn Stellingen was hier waardeer end, daar loelioillend, bij een enkele minder welivillend, zelfs

Sluiten