Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen positie en die hunner ondergeschikten; verantwoordelijk voor de verhoudingen tusschen de samenwerkende personen en talenten in hun Bedrijf en Vak; verantwoordelijk daarom voor de Bedrijfs- en Vakorganisatie, opdat er „recht en gelijk" worde gedaan aan ieder man als man in zijn werk en positie; zij zijn verantwoordelijk voor de eer en den bloei van hun Vak en vaktoestand in het georganiseerde menschelijke leven; zij zijn als mannen van invloed en positie voor dat menschelijke leven bijzonder verantwoordelijk, voor de handhaving van Gods ordinantiën, van gezag en vrijheid en recht en vrede.

Daarom mogen de Patroons met den tegenwoordigen ongeorganiseerden toestand op arbeidsgebied geen vrede hebben; zij mogen de zaken maar niet laten loopen, gelijk ze loopen; zij mogen het eigen terrein van menschelijk leven en samenleven, dat voor en door den arbeid in Bedrijf en Vak gegeven is, niet prijsgeven aan elke opkomende macht en beweging, die er zich meester van wil maken; den ondergang van het patroonschap en van de goede verhoudingen in Bedrijf en Vak mogen zij niet lijdelijk aanzien; zij mogen niet toelaten, dat het Kapitaal zich meester zou maken van den arbeid en het arbeidsterrein en van allen, die in en door den arbeid moeten leven; maar zij mogen ook niet toestaan, dat de arbeid en het arbeidsterrein in Bedrijf en Vak vermeesterd, misbruikt en verwoest worden door de Arbeidersbeweging, gelijk die door den geest uit den afgrond wordt opgezet.

De Patroons zijn geroepen, om voor de rechte organisatie van den arbeid, voor de rechte Bedrijfs- en Vakorganisatie werkzaam te zijn en hun ondergeschikten daarin te leiden •en voor te gaan. Zij mogen daarom tegenover de zoogenaamde Vakorganisatie geen lijdelijke houding aannemen, maar moeten die, waar ze met pretensie van Vakorganisatie optreedt, om zich van de macht in Bedrijf en Vak meester te maken, weerstaan, tegenhouden, terechtwijzen en aan hun ondergeschikten ontraden.

Sluiten