Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32.

Patroons en Werklieden zijn in het Bedrijf niet zonder elkaar; zij zijn er veelvoudig in onderscheiden door allerlei taak en recht, maar ze zijn er samen in, niet in gemeenschap van eigendom, maar in gemeenschap van arbeid, en daarom in gemeenschap ook wat de arbeidsverhoudingen, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsontwikkeling aangaat, en wat de vrucht, de baat of schade van den arbeid betreft.

33.

De gemeenschap van arbeid vordert regeling van rechten en verplichtingen voor allen, die in deze gemeenschap samenwerken , en daartoe het aanleggen van banden over en weer.

34.

Alle Bedrijfs- en Vakorganisatie gaat daarom uit van het Arbeidscontract in de afzonderlijke Bedrijfsonderneming; zoodanig Contract is het begin van organisatie, de organisatie ligt in dat Contract, vangt er mee aan, en moet er zich uit en mee ontwikkelen tot een volledige regeling der verplichtingen en rechten van alle samenwerkende krachten in het Bedrijf en in al hun verhoudingen; het Arbeidscontract is de band van elke werkende kracht aan de Bedrijfsonderneming.

35.

De ontwikkeling van het Arbeidscontract moet voor de onderscheiden samenwerkende krachten in de Bedrijfsonderneming eenerzijds de banden vaster en de verantwoordelijkheid grooter maken onder eerbiediging van alle organen in de Bedrijfsgemeenschap, maar anderzijds ook moet de contractsontwikkeling de rechten uitbreiden „naar de werking van ieder deel in zijn maat."

Sluiten