Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zie, hoe die Gereformeerde beginselen in onzen tijd zijn herleefd in ons vaderland, voornamelijk door de mannen, die thans aan deze universiteit de katheders bezet houden ; als ik zie, hoe in het kamp der tegenstanders de schat van geleerdheid, van kunde en genie de laatste eeuw is geklommen met ongekende kracht en energie; en als ik dan eindelijk zie, M.H., hoe die mannen hier den moed hebben gevonden, om zich in het heetst van den strijd te werpen, om al den schat van genie, van wetenschap en krachtsbetoon weer op te eischen voor den God van hemel eii aarde; als ik zie, hoe èn hier èn in het buitenland en zelfs tot in andere were'ddeelen die roepstem gehoor vond; — ziet, M.H., dan zeg ik, ik kan het niet anders uitleggen of God heeft voor deze stichting nog een toekomst. Nederland heeft in den grooten wereldkamp om het voor of tegen den Christus steeds een gezegende plaats bekleed; is het geen hoopvolle roeping, dat. nu weer in ons land die actie centraal is gewekt, en van hier uit de wereld ingaat? Onze Universiteit heeft voor ons land, heeft voor Europa, heeft voor de wereld een roeping en is die roeping niet de beste grond van hope voor de toekomst ? Als ze een roeping heeft voor heel de wereld, dan heeft ze ook een wereld-toekomst, een toekomst ook voor het rechtsleven dier wereld. De verwachting dier toekomst berust op geloof, ik weet het; maar zoudt Gij dan Uw hope voor de toekomst ten slotte ergens anders willen vestigen dan op het geloof in den Heere onzen God en Zijne zaak ?

Welnu dan, ook voor de breuke in het rechtsleven van onzen tijd biedt het Christendom naar zijn gereformeerde opvatting afdoend heeling. Onze beginselen hebben ruimte voor de souvereiniteit in eigen kring van het individu niet alleen, maar ze waken voor alle inbreuk op die sfeer, ook van de

Sluiten