Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

systeem, doch daarachter schuilt een esoterisch rijk, dat de geheimleer doet kennen. Zoo is het mogelijk het innerlijkste der dingen te begrijpen, al beter, al dieper, en den kring der aardsche gedachten te verlaten om van het verborgene wereldleven het allerintiemste te aanschouwen.

Zegt dit alles reeds veel, onze zevende en laatste opmerking

verklaart de vorderingen der theosophie nog beter. De

verhouding van geloof en wetenschap blijft altijd een moeilijke; en een mensch kan toch bezwaarlijk buiten een zeker godsdienstig geloof. Hij moge misschien kunnen buiten uiterlijke vormen van godsvereering, maar hij kan toch niet buiten een innerlijke religie. Echter, de godsdienst doet hem vaak in haar dogma's denken aan pillen, die niet gekauwd maar geslikt moeten worden, zooals (meen ik) Baco zeide. En zonder eenig dogma kan religie toch niet blijvend bestaan. Ook met in ons hart. Een mensch is nu eenmaal gedoemd tot denken en tot het zoeken van eenheid. — En zie, terwijl thans velen die eenheid tusschen geloof en wetenschap maar met kunnen vinden, en hun religie zich telkens weer stoot aan hun verstand, komt daar de theosophie als een reddende engel, met hare leuzen:

Geen godsdienst boven waarheid !

doch ook:

Geen godsdienst zondek waarheid!

Geen Godsdienst boven Waarheid!1) Dat geeft vertrouwen. Want nu zullen we dus in de kerk de oogleden niet behoeven te laten knipperen als het heldere, sterke licht der waarheid door de gekleurde vensters gaat schijnen. Dan liever in Gods

') Deze eerste leuze is op bijna elke theosophische uitgave te lezen De tweede spreuk formuleerden we zelf, om seherp de gedachten naast elkaar te stellen. Al vonden we de formule zoo niet, de gedachte is echt tkeosophisch.

Sluiten