Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karaktertrekken hadden en er geen tegenstellingen bestonden, ja zelfs schrille tegenstellingen ? Het gevolg van zoo'n gedwongen kennismaking is dus dat men in zoo'n maatschappij op zichzelf een zekere dosis menschenkennis zal opdoen, die men anders niet zou hebben opgedaan, althans niet in die mate als mogelijk is onder menschen van ongeveer dezelfde ontwikkeling.

U hebt in uw vlugschrift alleen de zeer slechten in een hel daglicht geplaatst, terwijl de zeer goeden slechts even en terloops worden aangeroerd. Ik vraag U „is dit niet wat al te eenzijdig ?" terwijl die lieden, die hiertusschen staan in 't geheel niet worden besproken. Is 't nu niet billijk, dat de zeer slechten en de zeer goeden, tegen elkaar worden weggeschrapt, aangezien hun getal en gehalte toch zeker wel tegen elkaar zullen opwegen, m. a. w. U zoudt naar mijn bescheiden meening beter gedaan hebben alleen diegenen wegens hun gedragingen aan te vallen, welke tusschen die twee uitersten staan.

En, hebben deze dan zóó ontzettend veel, of laat ik liever zeggen, zóó veel op hun geweten, dat de groenen door hen „bedorven en verstikt" door hen „vermorseld en vertrapt" worden? Ik meen te mogen betwijfelen, of U dat zelf in ernst hebt geloofd, gedacht en daarna neergeschreven als een waarschuwing tegen die monsterachtige „hydra" die zetelt in iedere academiestad.

Naar mijne meening is dan, conclusie trekkende,

Sluiten