Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is van zelfvernederingen. Vindt U 't zoo'n zelfvernedering om met een versleten pak rond te loopen? Als ik ga visschen, doe ik dat altijd. Vindt U 't een zelfvernedering om met kaalgeknipte knikkers rond te loopen ? Als 't mij des zomers te warm wordt, laat ik mijn heele haardosch bij den kapper achter, wie weet, wat hij er verder mee doet? En ik geloof niet, dat ik hierin alleen zal staan. En dan nog, wie beveelt hen om met een smeerig vuil pakje ten tooneele te verschijnen? Wie belet hen om zich in een goedkoop nieuw net pak van ƒ10.— a ƒ12.— van Peek en Cloppenburg of een ander confectiemagazijn te vertoonen? niemand niet waar?

Herhaaldelijk spreekt U van 16 a 17 jarige jongens, die aankomen en groenloopen, alsof bijna uitsluitend dezulken zich onderwerpen aan de verschillende corpsreglementen omtrent den groentijd. 't Is mogelijk dat zulks in Delft geschiedt waar bijna alleen jongens van de H. B. S. aankomen , maar over 't algemeen is dit niet het geval. Evenwel moet ik U toegeven, dat zulke jongens veel, oneindig veel beter deden met nog niet groen te loopen en te wachten tot ze 18 a 19 jaar zijn geworden. Ik voor mij heb 't van ouders en voogden van zulke jongens steeds hoogst onverantwoordelijk geworden, dat zij hen lieten groenloepen.

Intusschen wil ik U opmerkzaam maken, dat U dwaalt, wanneer U meent, dat de aangekomen studenten voor het grootste gedeelte „onbedorven"

Sluiten