Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervolgens gaat U heel wat op zichzelf staande gevallen behandelen, die ik allen zou kunnen bestrijden , maar dit zou mij te ver voeren en daarom zal ik mij liever bepalen met hier en daar een greep te doen. Bijv. op bl. 31 wordt melding gemaakt, hoe groenen gedwongen worden uit een slaapkamerpot cognac te drinken door middel van een rietje of Groudschen pijpensteel. Hoeveel 't er gedaan hebben, vermeldt U absoluut niet, maar als er ook maar één is geweest, die 't wel gedaan heeft, dan toont hij niet heel veel gevoel van eigenwaarde te hebben. Zóó overbluft zal hij toch niet zijn, of hij zal hij er wel feestelijk voor bedanken uit zoo'n ongewone drinkkelk te slurpen.

Nog zoo'n dergelijk geval wordt verteld, n.1. hoe eerst één groen door „zoet gekweel" en andere kunstmiddeltjes er toe genoodzaakt wordt zich van zijn broekje te ontdoen, dat dan vervolgens de rondte doet! ! (zie de uitvoerige beschrijving op pag. 32). Wat een lummel van een jongen, die zich dat laat welgevallen! ! iets anders weet ik er niet van te zeggen.

Het toppunt wordt bereikt, waar schrijver beweert:

„Waar één schaap over den dam is, volgen er meer. Er verdwijnen „dus langzamerhand," dank zij gedonder en massieve taal, meer kleeren van de beenen hunner eigenaars."

Wie gelooft dat? Ik doe misschien geen gewaagde veronderstelling met te beweren, dat U zelf ongeloovig opgekeken hebt bij 't hooren van dit ver-

Sluiten