Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reglement op den Groentijd.

Artikel 1. Ieder, die verlangt lid te worden van het L. S. C. en voldaan heeft aan de vereischten, bedoeld in art. 1 en 2 van de wet van het L. S. C., moet een groentijd doorloopen.

Akt. 2. De groentijd duurt tenminste drie en ten hoogste vier weken. Het Collegium bepaalt het begin en het einde, en brengt dit op ruime schaal ter algemeene kennis.

Aet. 3. De verplichting tot groenloopen rust niet op hen:

die den leeftijd van 23 jaar bereikt hebben;

die lid zijn geweest van een bevriend StudentenCorps ;

die van het Collegium vrijstelling hebben verkregen.

Aet. 4. In buitengewone gevallen kan het Collegium een groen gedeeltelijk vrijstelling verleenen of van eenige verplichtingen ontslaan.

Art. 5. Grelijk met de inschrijving wordt iedere

Sluiten