Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Til

Men zoude nu kunnen wagen, of het kinderlijk onnoozele geloof, door Abraham Kuyper als Gereformeerd erkend, onbestaanbaar is met knapheid en

gladheid, of niet Abraham Kuyper zelf reeds met zijne Ö '

naïveteit van het kindeke toch knap genoeg is, of de heeren Woltjer en Bavinck door ons met schutters te vergelijken zijn en de heer Woltjer Sr niet veeleer zóó knap is, dat men hem lid van examen-commissies, van de Koninklijke Akadémie en van de Eerste Kamer heeft kunnen maken, — of niet ook bijv. de heer Bavinck geleerd genoeg is, om tot de opleiding van bekwame volksleiders mede te werken. Zouden de heeren Pabius en Anema niet even goed meesters in de rechten als de heeren Woltjer doctoren in de letteren kunnen maken en is niet de 'vrije' universiteit in het algemeen gesproken reeds nu zoo wetenschappelijk, dat zij er in den persoon van den heer Geesink zelfs eenen

Sluiten