Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Psalm 138 : 4.

Als ik, omringd door tegenspoed,

Bezwijken moet,

Schenkt Gij mij leven;

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, Uw rechterhand Zal redding geven.

De Heer is zoo getrouw, als sterk;

Hij zal Zijn werk Yoor mij vol-enden;

Verlaat niet, wat Uw hand begon!

O Levensbron,

Wil bijstand zenden!

III.

»En Die leef, en Ik ben dood geweest. En zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods«.

Ik heb de sleutels der hel en des doods. Dit predikt ons, dat onze zaligheid alleen afhangt van den Heere Jezus Christus. Hij beschikt over leven en dood, over zonde en genade, over zegen en vloek.. Hij kan ons zaligmaken, maar ook ons laten liggen in onzen dood, waarin wij ons moedwillig gestort hebben. Hij kan ons den hemel doen binnengaan, maar ook ons in de hel werpen. Hij sluit en niemand opent, Hij opent en niemand sluit. Dies hangt eeuwig wel en eeuwig* wee van Hem af; Hij is de Heere en Koning; alle dingen zijn Hem van God den Vader in handen gegeven. Zoo blijft gelden dit getuigenis: »Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal bet leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem« (Joh. 3 : 36).

Sluiten