Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgene dat voor is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus". (Philipp. III: 14) Ook voor de Vrije Universiteit gelooven wij aan eene roeping, die van boven is. Wordt dat geloof krachtig, dan zal ook het jagen naar het wit tot den prijs dier roeping niet ontbreken. Wordt daartoe het verbond in deze dagen hernieuwd, zoo zal de gedachtenisviering niet ijdel feestgedruisch zijn, maar het zaad eener heerlijker toekomst, Gods Naam ter eer, het Vaderland ten zegen, ja, geve het de Heere! voor de menschheid tot heil.

Sluiten