Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is, of zij geboren zijn uit ouders, die tot de gemeente beliooren en dus met de kinderen staan in het verbond Gods Over de verkiezing en de wedergeboorte mag de gemeente niet oordeelen; zij moet dit aan het oordeel Gods overlaten. Zij heeft desaangaande ook niets te veronderstellen. Zij neemt de menschen, zooals zij zich openbaren. Die het geloof belijdt, erkent zij als een belijdend geloovige. Zelfs van Simon den toovenaar wordt gezegd „dat hij geloofde en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Philippus", Hand. 8:13 En als de geloovige daarna zijne belijdenis door woord of wandel verloochent, dan schroomt de gemeente niet om te zeggen , evenals Petrus deed : „Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God." (H. de Cock)

Dus worden in den Doop Gods beloften beteekend en verzegeld , krachtens de instelling van Christus. Daarom is het sacrament ook alleen voor de geloovigen en hun zaad, welke deze belofte toekomen. Ook Bastingius (Cat. 366) zegt: „dat Petrus, Hand. 2 : 38 voor zijn bevel, dat een iegelijk van hen zich zou laten doopen, de oorzaak niet neemt, nog bouwt op hun ouderdom, noch op hunne bekeering, maar op Gods belofte, die niet alleen den volwassenen, maar ook hunne kinderen gedaan was. En daaruit volgt noodwendig, dat dezelfde oorzaak, te weten, de 'gedane belofte, die in de volwassenen plaats heeft, om zich te laten doopen, ook plaats heeft in de kleine kinderen, en dat dezelve daarom ook behooren gedoopt en met het zegel des verbonds, als bondgenooten verzegeld te worden".

De Vader heeft Christus , als Hoofd der Kerk en Middelaar •des Verbonds, den Doop laten instellen en verordenen. Want Hij wilde niet alleen dat Zijne genade en de zegeningen van Christus kruis zouden worden bekend gemaakt, maar Hij verbindt zich ook door een belofte om die bekendmaking zekerheid te geven. Dat wordt Gods verbond genoemd, omdat men daarop zoo vast kan steunen als op een vast bezegeld verbond, „ Teneinde de belofte vast zij al den zade", Rom. 4 : 16, is ook de Doop als teeken en zegel vati die belofte gegeven.

3

Sluiten