Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ir^ztm^rr m ^ °°*

te verklaren, wie er geliik hari- Z! f ?en ultkomen en Christus en Zij,, kerk of (ie ™eM Lt°°f God of sala"' toarom een dag van volkomen irllf aL 7l°l' °hriSt"* Zelf den „staat van verhooging" var 7u„ fJ^" , hiervoor onder Wanneer deze wederkomst za/'St! ten 00rdee'-"

niet geopenbaard. God eischt' vin 1 Vm,^-e5 ft de Heere Daarom komt ons. niet toe te wpf™ +-? bereid te zijn. voor Jezus wederkomst. ^ van ®°d besteld

mede, dat we acht "ge verf oT Ae^eh^'" i °n in verband daarWant Jezus tlf °P de teekenen der tijden.

voor gerijpt hebben. ' zfii' wederkomst'za]^ i d6 tijd8n Zich er van het wereldproces Eerst moot if an aan h' jmde openbaren tegen den Chris machten <ie' helzich

van God steeds met nieuwer kracht en m de gemeente blijven. kiacht en moed bezield staande

mensch^ om6' niet in^Chfistus'^ai ^ ^ onwedergeboren vinden, om niet van de verlof Z'ChZelf Zaligheid te het heil te verwachten zal in !u, maar van de verlichting deloosheid eerst ten voeten uit moeten^l£k!lijkheid van g°d" haar onmacht en teleurstelling ^ «^treden, opdat blijke heerlijkten Christus daarom £g' 1. de ,tnumf van den ver-

in ^oofT^aak^de'vol^nde aankondi°generzljn'

is alleszins aannemeliik dat- ni n u /, 24 • 9—12. Het tingen van onzen tiid als • <Wiar verschillende geestesrichenz- «z. behS„r„Ttïz.St«Srne' SpWtiBme,

onZ-'T vdkeTSS Ta™?' 8mlt«ders z™ beroeringen volkeren-leven met het en meer zien we het

tairisme veroveringszucht in deze iSSJïïïi ïll:

ucuii uewegen. ° ^vuuug -&i\m

van den Christus. belichaamde tegenstelling

Sluiten