Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(182)

//land van ter Goes". Keeds vroeger was eene enkele stem tot afscheiding opgegaan in het kleine landstadje van dien naam, welks bewoners 's Zondags in grooten getale opgingen naar de statige Magdalenakerk, en die weinig neiging gevoelden om die roepstem te volgen. Een jaar te voren ongeveer had zekere Henduik Zwieter, spekslager in de Langevorststraat L), zich afgescheiden a), later nog enkelen, te zamen een zestal 3), en daarbij bleef het voorloopig.

Ook in enkele dorpen van Goes werd de kerkelijke beweging merkbaar. Vooral in den //Batschen polder" en te Kruiningen. Daar ter plaatse kwam eene kleine gemeente bijeen in de woning van zekeren vrachtenaar Jacobus Nieuwenhuyse. 4) Zoodra Budding van een en ander kennis kreeg, besloot hij, zoo spoedig mogelijk, het land van ter Goes te bezoeken.

Op den eersten Zondag van September 1836 — de Goesche kermis was juist voorbij — predikte Budding voor de eerste

i) In den volksmond „Langevost" geheeten.

Een Hervormd ouderling had hem toegovoegd: „Zwieter, uwe afscheiding is niet geldig"; maar Zwieter had naar zijn zeggen, geen plan „om onder de meineedigen te blijven". Zie Archief Gereformeerde kerk te Middelburg A.

^ Zwieter (sinds October 1835) en zijne vrouw, ook de ouders van een ongedoopt kind, alsmede „twee behoeftige zusters". Zie brief (April 1836) van Zwieter aan den Middelburgschen kerkeraad.

4) De gemeente te Kruiningen is gesticht geworden 29 Juni 1836. Behalve uit genoemden Jacobus Nieuwenhuyse bestond de kerkeraad uit Hendrik Stroosnijder te Krabbendijke en Johannes Butijn van Rilland. Jacob de Boe , de scriba, meldde 15 Juni 1836 , aan den Middelburgschen kerkeraad, dat in den omtrek van Kruiningen zich 23 leden van de Nederlandsche Hervormde kerk hadden afgescheiden. Zie Archief Gereformeerde kerk te Middelburg A.

Ook de vrouw van genoemden vrachtenaar — Neeltje Steketee — behoorde tot de Afgescheidenen. Zij kende Goossen. Vóór 10 a 11 jaren heeft zij hem ontmoet te Arnemuiden. Wat zou zij den ouden man toch gaarne nog eens op Kruiningen zien. En anders een paar lettertjes van zijne hand. Hoe zouden die haar gelukkig maken. Wellicht heeft Goossen van haar hooren spreken. Steketee, de kleermaker, is haar neef. Zie Archief Gereformeerde kerk te Middelburg A. (brief Juli 1836) Zie over de familie Steketee : Nagtglas , Levensberichten van Zeeuwen.

Sluiten