Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. s.

Als vervolg op deze brochure, zal nog een vijftal van dezelfde grootte volgen. De geheele serie zal dus bestaan uit zes stuks, dewelke op onbepaalden tijd, doch ongeveer een maand na elkander zullen verschijnen. Deze eerste aflevering, kan als inleiding beschouwd worden op de volgenden, waarin meer in 't bijzonder de stellingen van de bestrijders der Orthodoxie, onder de oogen zullen gezien worden. Ten einde eenig overzicht van de te behandelen onderwerpen te geven, noemen we slechts:

Bijbelcritiek: Vervulling van Profetiën en oplossing der schijntegenstrijdigheden.

Evolutieleer: Materialisme; Darwinisme.

Rationalisme; Phantheisme, Tolstoiïsme.

Atthëisme; Socialisme, Anarchisme en Nihilisme.

De zegepraal van het Christelijk geloof over deze stelsels.

Het is in onzen tijd nuttig, eenige kennis van de verschillende bestaande stelsels te hebben; we hopen daarom dat alle lezers van deze eerste brochure, zich ook de volgenden zullen aanschaffen.

Bij inteekening voor de geheele serie, blijft de prijs per aflevering 20 cents, voor ieder nummer afzonderlijk zal de prijs verhoogd worden van 20 op 25 cents.

De Uitgevers.

N.B. Men zie s. v. p. inliggende bestelkaart, dewelke bij verzending per post, moet gefrankeerd worden met 1 cents postzegel.

Bij inteekening verzoeken we, ons die spoedig te doen toekomen of aan den betrokken boekhandelaar of colporteur in te leveren.

Sluiten