Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan zal waarheid en leugen moeten onderscheiden worden — en in) onze Hervormde kerk zal het Vaderlijk erfgoed moeten worden verdedigd, om haar te mogen brengen tot de gewenschte vrijheid om den Heere te mogen dienen naar Zijn Woord.

En ja — dan zal dat rijke evangelie in Christus weer alom gehoord worden dat de Heere wil bekend maken aan al de plaatsen Zijner heerschappij — waarbij Sion mag zingen:

Des Heeren vrees is rein,

zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat!"

De Heere geve dan veel gebed.

Hij geve samenbinding in liefde onder de broeders en zusters.

En Hij zie op ons Volk en op onze kerk neder in genade, om de wille van Sions koning, die van eeuwigheid is gezalfd.

Hij brenge ons weder in de Geref. kerk, de plantinge Zijner handen, en Hij doe ons vrij wonen in ons Vaderlijk huis, waarvan wij de rechten willen handhaven, om de wille van Gods eere;

waarvan wij de opbouwing begeeren, tot lof onzes Gods;

waarvan wij het welzijn van ganscher harte bedoelen, Sion tot vrede en vreugde en vele onsterfelijke zielen, om Christus wil, tot behoud en zaligheid.

Ik heb gezegd.

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

Dies zal mijn ziel dat ook gerouw bewaren;

Want d'oop'ning van Uw woorden zal gewis,

Gelijk een licht, het donker op doen klaren;

Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis

Van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren.

Ps. 119 : 65.

Sluiten