Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zijne brochure zegt hij:

„Waarom strijdt, worstelt Jezus Christus de levende met de Schriftgeleerden als met adderengebroedsel ? Waarom toch? Naar den eisch der Schriftgeloovigen moest er wel iets, wel veel, wel alles goeds aan hen zijn. Jezus had hen hoogstens zachtkens kunnen voortleiden tot wat meer inzicht in de openbaring, die zij hooghielden. Neen, dat kon onmogelijk. Want het ging hier om versteende tegenover levende waarheid, om leven tegenover dood, om den „Machthebbende" tegenover de Schriftgeleerden", (blz. 22)

Bij deze Schriftgeleerden nu worden wij ingedeeld. De Hartog echter staat aan Jezus' zijde. Hoor zijn triomfgezang:

„Wij allereerst de macht, Gij allereerst de Schrift, wij allereerst den Geest, Gij allereerst de letter, wij allereerst de verzekerdheid der geboorte uit God, Gij allereerst de autoriteit van het geschreven Woord".

Waarop dan volgt:

„En door wien is Hij ter dood gebracht? Door wien gekruist? Door de Schriftgeleerden!" (blz. 22)

„Maar waarhenen leidt het pad der Schriftgeleerden? De consekwentie trekt Jezus Christus. Hij spreekt bij hen van de zonde tegen den Heiligen Geest", (blz. 23) ,Jezus Christus staat even scherp tegenover de Schriftgeleerden als tegenover de Farizeën. Want ten slotte is het één slag: ze brengen den lévende uit de liefde des Vaders, uit den Geest geboren, aan het kruis". {Nieuwe Banen, blz. 6)

„De angstvalligheid der Schriftgeleerden waakt weder op, de angstvalligheid van hen, die aan de letter vast-

Sluiten