Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van denzelfden schrijver verscheen vroeger:

Predikatie over Col. 4:17, bij de bevestiging van Ds S. Datema.

Onze krankheden en smarten door Christus gedragen. Toespraak over Jesaja 53 : 4a.

Onze Gereformeerde Jongelingschap op den dorpel der Twintigste Eeuw.

Historisch-Critisch Overzicht van de Traktaat-uitgaven in Nederland.

Jezus Christus, de Opstanding en het Leven. De geschiedenis der opwekking van Lazarus, Joh. XI: 1—44, gelezen en toegelicht.

Eensgezindheid naar Christus Jezus. Afscheidspredikatie over Rom. 10 : 5, 6. Apeldoorn, 1908.

Een viervoudige eisch voor den Christen. Rede op den Zutphenschen Bondsdag, 1908.

De feitelijkheid en de beteekenis van de Heilsfeiten.

- Referaat op den Theol.-Schooldag 1908. Met een Naschrift aan Dr A. H. de Hartog. Utrecht, G. J. A. Ruys.

Is dót nu „Gereformeerde" prediking? Open Brief aan Ds G. H. Beekenkamp. Utrecht, G. J. A. Ruys.

Sluiten