Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE GESCHIEDENIS EN DE WERKZAAMHEID VAN JOHANNES HENDRIK REGENBOGEN.

(9 December 1767—22 Februari 1814.)

Hoofdstuk I.

INLEIDING.

Honderd jaar ia het geleden, dat de terecht beroemde j. h regenbogen ia de volle kracht zijner groote gaven werkzaam was als hoogleeraar aan de Academie te Franeker. Een man was hij van groote geleerdheid en van innige vroomheid tevens. Niemand heeft op het einde der 18de en in het begin der i9de eeuw meer gedaan voor de vrijheid van onderzoek op godsdienstig gebied dan uegenbogen, die juist ten gevolge zijner volkomene oprechtheid en der diepe overtuiging van het goode recht van hem en zijne geestverwanten op godsdienstig en kerkelijk gebied zooveel gedurfd heeit; en die daarom door zoovelen heftig is aangevallen en onbillijk beoordeeld is, vaak zonder eenige kennis

1

Sluiten